Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding

7 oktober 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van organisatiebeleid dat is gericht op personeelsopleidingen. Hoe zit dat in de praktijk?

Artikel 27 lid f van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR instemmingsrecht op regelingen op het gebied van personeelsopleidingen. De cao kan bepalingen bevatten over opleidingsbeleid en studiekostenregelingen. Ook is er soms instemmingsrecht op extra punten in opgenomen voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft hoe dan ook instemmingsrecht bij de volgende aspecten van opleidingsbeleid:

  • algemene bepalingen over studieverlof en compensatie van studiekosten;
  • terugbetaling bij voortijdig vertrek;
  • de vaststelling van gewenste en verplichte bij- en nascholingen naar functie;
  • keuze voor intern of extern opleiden;
  • benoemen van relevante opleidingen per functie;
  • protocollen voor het omgaan met scholingswensen van werknemers;
  • de manier waarop het opleidingsbudget wordt besteed.

Loopbaanontwikkeling

Opleidingen dragen bij aan de loopbaanontwikkeling. Om door te groeien naar een andere functie is het soms nodig om een opleiding te doen. De ondernemingsraad kan een bestuurder stimuleren om toekomstgericht beleid te voeren en werknemers te stimuleren om opleidingen te volgen. Daarnaast controleert de ondernemingsraad of alle werknemers gelijke kansen krijgen wat betreft opleidingen.