Conflicthantering

Waar mensen samenwerken,ontstaan conflicten. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling. Werknemers kunnen ook een conflict hebben met hun leidinggevende of met een zakenrelatie of klant. Iedereen gaat weer anders met conflicten om. Het is de kunst om hierop in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan hierbij handig zijn. Mensen hebben vaak een eigen voorkeurstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten om te kunnen gaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.
Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

 

E-learning

Conflicthantering
Videocollege
49 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een conflict?
Als er binnen uw organisatie een conflict is of dreigt, is het belangrijk om als bestuurder een signaal af te geven. U kunt een conflict het best op een constructieve manier benaderen. Laat u dus niet verleiden tot oeverloze discussies over wie er is begonnen, maar bekijk direct de oplossingen. De... Lees het hele antwoord