Ontslag

Als een werknemer het dienstverband wil beëindigen, neemt hij ontslag. In zijn arbeidsovereenkomst staat meestal een opzegtermijn. Dit geeft zijn werkgever de tijd om vervanging te vinden. Ontslag op initiatief van de werkgever is aan veel regels gebonden. De meest directe vorm van ontslag is op staande voet, als bijvoorbeeld is gebleken dat de werknemer gefraudeerd heeft. Maar in veel gevallen duurt een ontslagprocedure langer. Bij zo'n ontslag moet een werkgever toestemming vragen aan UWV voor het ontslag of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Heeft het ontslag te maken met bedrijfseconomische gronden, dan moet de werkgever dit onderbouwen door cijfers te overleggen. 

Uitgelicht

Bereken transitievergoeding onder de WAB met tool

De regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen per 1 januari 2020 door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-08-2019

Tussentijds opzegbeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt vanzelf, namelijk op het moment dat de afgesproken looptijd is verstreken. Er kunnen...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar...

Als het einde nadert van de twee jaar loondoorbetalingsplicht, beoordeelt UWV of de werknemer en de werkgever zich voldoende hebben...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Ontslaggronden combineren

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft...

Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-08-2019

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de WWZ, gaan er een hoop zaken...

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

Ontslag Publicatiedatum 31-07-2019

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw organisatie vallen tegen. De...

Wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict?

Verzuim Publicatiedatum 17-04-2019

Als een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict, is het soms lastig in te schatten of de werknemer echt ziek is of dat er iets anders aan de hand is. U moet...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden Publicatiedatum 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun positie binnen de organisatie....

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding Publicatiedatum 13-03-2019

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers zomaar met hun kennis de...

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na twee...

Transitievergoeding Publicatiedatum 18-01-2019

Het kabinet heeft een compensatie voor de transitievergoeding geregeld. Uw organisatie heeft recht op zo’n compensatie als u een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat....

Infographics

Herplaatsingsplicht

Ontslag Publicatiedatum 28-01-2020

UWV of een kantonrechter accepteert een ontslagverzoek alleen als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn (al dan niet...

Ontslaggronden combineren

Ontslag Publicatiedatum 14-10-2019

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum 13-08-2019

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

E-learning

Ontslag op staande voet: wat nu?
Videocollege
12 minuten
22-12-2017

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim?
In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.  Frequent ziekteverzuim Of er sprake is van frequent ziekteverzuim van een werknemer hangt af van 3 voorwaarden: Dat de werknemer... Lees het hele antwoord