Staken

Gaat uw onderneming staken, dan krijgt u plots met verschillende kwesties te maken. Zo moet u weten of u het loon van de werknemers moet doorbetalen, wat er gebeurt met werknemers die ziek zijn tijdens de staking, of u een staking mag breken door uitzendkrachten in te huren, et cetera. Op de themapagina vindt u meer informatie.

 

Vraag en antwoord

Hoe kiezen we het beste een OR-vicevoorzitter?
Artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt uw OR uit zijn midden één of meer plaatsvervangende voorzitters moet kiezen. Maar hoe u dat moet doen, staat er niet bij. De wet verplicht u ook niet om zo’n procedure op te nemen in uw ORreglement.... Lees het hele antwoord