Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is en het onduidelijk is hoe lang dit gaat duren, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten. Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

 

Tools

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
Publicatiedatum: 02-10-2017

Vraag en antwoord

Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?
Of u het verzoek van uw medewerker moet honoreren, hangt af van het soort contact dat hij met de bedrijfsarts heeft. Als hij langdurig ziek is, ontvangt hij verzuimbegeleiding van de bedrijfsarts. Dit is verplicht. Volgens de Arbowet moet de werkgever zich laten bijstaan door deskundigen... Lees het hele antwoord