Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

29 april 2011 | Door redactie

Uit het OR-trendonderzoek 2010 dat OR Rendement onder zijn lezers heeft gehouden, blijkt dat arbeidsvoorwaarden één van de meest besproken onderwerpen is tussen een OR en zijn bestuurder in het afgelopen jaar. Maar wat zijn eigenlijk uw rechten als het gaat om het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden?

De OR heeft instemmingsrecht over een deel van de arbeidsvoorwaarden, die staan opgesomd in artikel 27, lid 1 van de WOR. Maar niet alle arbeidsvoorwaarden vallen onder het instemmingsrecht. Alle onkostenregelingen vallen er bijvoorbeeld niet onder en de hoogte van de beloningen ook niet. Er zijn bestuurders die het prettig vinden om ook instemming te vragen als dit van de WOR niet hoeft. Zij hebben het gevoel dat ze dan sterker staan in het doorvoeren van veranderingen. Het beste kunt u met uw bestuurder een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin u afspreekt dat met vaste regelmaat de arbeidsvoorwaarden ter discussie komen en dat deze alleen in overeenstemming tussen beide partijen kunnen worden gewijzigd.

Wijziging primaire arbeidsvoorwaarden

Maar hoe zit het eigenlijk als uw organisatie niet onder een cao valt en uw bestuurder wil de primaire arbeidsvoorwaarden wijzigen? In principe heeft u dan geen instemmingsrecht, aangezien arbeidsvoorwaarden zoals de hoogte van de beloning en de arbeidsduur niet onder de opsomming van artikel 27 van de WOR vallen. Toch is het verstandig als uw bestuurder de ondernemingsraad wel bij deze plannen betrekt. In het algemeen moeten werknemers namelijk toestemming geven als hun werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Om dit te ondervangen kan uw bestuurder een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement opnemen. Dit beding kan hij echter alleen inzetten als de wijziging een dermate zwaarwegend belang heeft dat de belangen van de werknemers ervoor moeten wijken.