Instemming OR: hoe los je een conflict vreedzaam op

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht over 13 onderwerpen en bij elk onderwerp geldt een veelvoud aan bedrijfsregels. Uit het instemmingsrecht vloeit voort dat de bestuurder en de OR er samen uit moeten komen. Maar dat leidt weleens tot conflicten. Hoe komen de partijen dan tot een vreedzame oplossing?

29 april 2019 | Door redactie

Een goede relatie tussen ondernemingsraad en bestuurder (tools) maakt samenwerken gemakkelijker. Soms moet een OR een plan echter een halt toeroepen, omdat de belangen van de achterban in het geding komen. Als dan een conflict ontstaat over het instemmingsrecht (tools), kan een ondernemingsraad mediation (tool) voorstellen. Onder toeziend oog van een derde, neutrale partij zoeken de partijen naar een werkbare oplossing. Voorwaarden zijn dat beide partijen er samen uit willen komen en dat ze het eens zijn over wie er gaat bemiddelen.

De bedrijfscommissie bemiddelt bij een conflict

Als mediation niet tot een oplossing leidt of niet de juiste manier is om het conflict aan te pakken, kan de bedrijfscommissie uitkomst bieden. De bedrijfscommissie geeft een niet-bindend advies. Dat betekent dat de bestuurder en de OR zich niet aan de uitkomst hoeven te houden. Toch biedt het inschakelen van de bedrijfscommissie veel voordelen:

  • Er bestaan drie bedrijfscommissies: Overheid, Markt I voor de commerciële sector en Markt II voor de sociaal-culturele sectoren en zorg en welzijn. Deze commissies zijn inhoudelijk bekend met de sector en beoordelen de zaak met kennis van zaken.
  • De bedrijfscommissie heeft juridische kennis in huis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en aanverwante wet- en regelgeving.
  • Het doel van de procedure bij de bedrijfscommissie is om tot een duurzame oplossing komen, zodat de medezeggenschap weer voortgang kan vinden.
  • Als het de commissie niet lukt om tot een goede oplossing te komen via bemiddeling, geeft zij een juridisch oordeel.
  • De procedure is informeel, de-escalerend, efficiënt en laagdrempelig.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de bedrijfscommissie. 

De kantonrechter geeft een bindend oordeel

Hebben de bestuurder en OR behoefte aan een bindend oordeel over het conflict, dan kunnen zij de stap naar de bedrijfscommissie overslaan en direct een beroep doen op de kantonrechter. Let op: dit neemt vaak veel tijd in beslag en zet de onderlinge relatie op scherp.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemmingsrecht OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure