Ontslag

Een ontslag houdt in dat de werkgever de werknemer laat weten dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Iedere vorm van ontslag is aan zijn eigen regels gebonden. Als aan deze regels niet wordt voldaan, kan het gevolg zijn dat het ontslag niet rechtsgeldig is óf dat de werkgever een billijke vergoeding of een gefixeerde schadevergoeding moet betalen. 

Het is ook mogelijk dat de werknemer ontslag neemt. Als de werknemer niet de juiste regels volgt, is het ontslag meestal wel rechtsgeldig, maar kan de werknemer een schadevergoeding aan de werkgever schuldig zijn.

Ontslag kan plaatsvinden via een ontslagvergunning van UWV (opzegging), door ontbinding door de rechter, via ontslag op staande voet, in de proeftijd of bij een faillissement door de curator.

Nieuws

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

11-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

Geen ontslag op basis van oei-foei-doei-beleid

06-06-2024

Voor een ontslag op staande voet moet ‘een dringende reden’ zijn. Meerdere officiële waarschuwingen vormen samen niet automatisch zo’n dring...

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

03-05-2024

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....