Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2020
Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
01-06-2020

Wat betekent een demissionair kabinet voor Prinsjesdag?

Prinsjesdag | Publicatiedatum 18-09-2023

Het is al vaker voorgekomen dat het kabinet demissionair is op Prinsjesdag. Wat heeft dat voor gevolgen voor de plannen?

Hoe krijgen we voldoende nieuwe OR-leden?

OR-verkiezingen | Publicatiedatum 23-08-2023

Hoe kunnen we de achterban enthousiasmeren zodat we voldoende nieuwe leden krijgen voor de ondernemingsraad?

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | Publicatiedatum 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Snel aan de slag met het studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 12-09-2023

Elke werkgever heeft de plicht om te kijken naar scholing van zijn personeel. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 11-09-2023

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé Publicatiedatum 29-08-2023

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Uw achterban informeren via een nieuwsbrief

OR-communicatie 4 minuten | 13-09-2023

Nieuwsbrieven zijn een belangrijke communicatieschakel tussen uw OR en uw achterban. Uiteraard kunt u geprinte exemplaren van de nieuwsbrief...

OR & flexibele arbeid

OR en arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 13-09-2023

Als uw bestuurder gebruik wil maken van flexibele arbeid, zijn er verschillende mogelijkheden. Uw bestuurder moet weten wat zijn opties zijn...

Hardnekkige misverstanden over de ondernemingsraad

Samenstelling van de OR 6 minuten | 13-09-2023

Het belang van de medezeggenschap hoeft niemand u uit te leggen – u zit tenslotte niet voor niets in de OR. Maar geldt dat ook voor uw colle...

Adviesrecht OR bij benoeming nieuwe bestuurder

Werkwijze OR Publicatiedatum 11-09-2023

De OR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder (artikel 30 WOR). Dat geldt ook bij een tijdelijke benoeming (interim). Het is van belang dat de OR...

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum 06-09-2023

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin de werknemer zijn ontwikkeldoelen vastlegt en bijhoudt. In het POP staat welke stappen een werknemer moet zetten...

Wel of geen DPIA voor de AVG?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 29-08-2023

Bent u verplicht een data protection impact assesment (DPIA) uit te voeren? Dat moet wanneer de gegevensverwerking van uw organisatie een privacyrisico oplevert. Als...

Prinsjesdag

Prinsjesdag Publicatiedatum 10-08-2023

De derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. In deze infographic vindt u het programma, en wanneer u de Rendement-updates kunt verwachten.