Re-integratie

Als een werknemer langer dan 6 weken ziek is, gaat de Wet verbetering poortwachter (WVP) een rol spelen. Het doel van deze wet is zieke werknemers snel te re-integreren in het arbeidsproces. 

De basis voor de re-integratie is het plan van aanpak, dat werkgever en zieke werknemer samen opstellen. Hiervoor gebruiken ze het re-integratieadvies van de bedrijfsarts, waarin de arts heeft vastgesteld wat de ziekte of aandoening van de werknemer betekent voor het werk dat hij kan doen (zijn belastbaarheid). Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering.

Uitgelicht

Plan van aanpak voor re-integratie opstellen

Binnen acht weken na de eerste verzuimdag van een zieke werknemer moet een plan van aanpak zijn opgesteld. Daarin zet u afspraken...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om hem te laten terugkeren....

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Verzuimgegevens verwerken volgens de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Werkgevers...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2018

Hoe de werkgever een loonsanctie kan verkorten

Bij onvoldoende inspanningen voor re-integratie kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer langer...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 31-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Omgang van HR-professionals met privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 4 minuten | 01-01-2020

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementat...

Wat is de juiste aanpak bij alcoholverslaving op de werkvloer?

Re-integratie 5 minuten | 04-10-2019

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcoholprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw organisati...

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie 5 minuten | 29-07-2019

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamh...

Infographics

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 14-08-2019

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat is om weer (volledig) te gaan werken....

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
02-10-2017

Vraag en antwoord

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid voor duurzame inzetbaarheid?
De ondernemingsraad (OR) heeft veel invloed op besluiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers moeten bevorderen. Denk aan instemmingsrecht op alle regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie, opleiden, bevorderingsbeleid en werktijd-... Lees het hele antwoord