Re-integratie

Als werknemers arbeidsongeschikt raken, moet de werkgever ze begeleiden bij hun re-integratie. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De Wet verbetering poortwachter is van toepassing en die wet moet nauwgezet toegepast worden. Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waarom is re-integratie belangrijk?
Re-integratie is in de eerste plaats belangrijk omdat u uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk wilt hebben. Maar aan re-integratie kleven veel wettelijke verplichtingen, die bij niet naleving veel geld kunnen kosten. Daarnaast heeft de medezeggenschap ook het één en ander te zeggen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte 5 minuten | 21-12-2020

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

Aandachtspunten ziekte en re-integratie

Re-integratie 8 minuten | 10-11-2020

Uw OR heeft onder andere instemmingsrecht op voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied...

Infographics

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 14-08-2019

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat is om weer (volledig) te gaan werken....

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 30-07-2019

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen.

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
02-10-2017

Vraag en antwoord

Kan een werknemer zich half ziek melden?
Als een medewerker voor zijn werk moet kunnen lopen en hij heeft een gebroken been of andere lichamelijke klachten waardoor lopen onmogelijk is, moet hij zich inderdaad ziek melden. Vertrouwen en inzicht Het is wel zo dat een zieke medewerker misschien voor een deel belastbaar is en... Lees het hele antwoord