Transitievergoeding

Als werkgever moet u werknemers die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst na twee jaar niet verlengt een transitievergoeding betalen. De werknemer kan dit gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. De hoogte van de transitievergoeding is maximaal € 81.000 (in 2019) of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In de arbeidsovereenkomst kan een hogere vergoeding worden afgesproken. Als de werkgever en werknemer de samenwerking met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, is er geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

Uitgelicht

Compensatie voor uitbetalen van transitievergoedingen

In 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor transitievergoedingen die zij hebben uitbetaald wegens ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-08-2019

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de WWZ, gaan er een hoop zaken...

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na twee...

Transitievergoeding Publicatiedatum 18-01-2019

Het kabinet heeft een compensatie voor de transitievergoeding geregeld. Uw organisatie heeft recht op zo’n compensatie als u een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat....

Infographics

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

E-learning

WWZ deel 5: Transitievergoeding
Videocollege
10 minuten
20-10-2014

Vraag en antwoord

Mag transitievergoeding op de laatste gewone loonstrook?
De afrekening over het laatste salaris van de vertrekkende werknemer moet gebeuren onder inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen volgens de witte tijdvaktabel. De transitievergoeding die uw onderneming hem moet betalen, kwalificeert als een eenmalige uitkering van loon uit... Lees het hele antwoord