Correct werken met stagiairs in 7 stappen

Een stage, leerwerkplek of werkervaringsplaats is niet hetzelfde als een gewone baan. Er gelden veel speciale regels voor stagiairs en jonge leerlingen. Wat komt er allemaal op uw pad als uw organisatie met een stagiair of leerling in zee gaat? U vindt het in deze toolbox.

 • 1
  Download de interactieve checklist

  Correct werken met stagiairs in 7 stappen

  Maak duidelijke afspraken over stage, leerbaan of werkervaringsplaats

  Door een stagiair in uw onderneming te laten meewerken, haalt u extra handjes en een frisse blik in huis zonder dat het de hoofdprijs kost. Bovendien helpt u de stagiair aan de broodnodige praktijkervaring. Fiscaal en arbeidsrechtelijk gezien is een stagiair geen gewone werknemer. En omdat stagiairs vaak jong zijn, kunnen er ook speciale arboregels gelden. Deze toolbox zorgt ervoor dat u geen aandachtspunten over het hoofd ziet.

 • 2
  De eerste stagiair aannemen

  Het verschil: stage versus leerbaan

  Nieuws Stagiairs Publicatiedatum: 27-08-2020

  Met de start van het nieuwe schooljaar gaan veel leerlingen en studenten beginnen met een stage of leerbaan. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een leerbaan of stage? Kort gezegd ontvangt de leerling bij een leerbaan salaris en bij een stage hooguit een vergoeding.


  Voorwaarden voor erkenning als mbo/vmbo-leerbedrijf

  Tool Leerbanen Publicatiedatum: 03-08-2020

  Check aan de hand van deze checklist of uw organisatie erkend kan worden als leerbedrijf voor vmbo en mbo.


  Kunnen we een stagiair aannemen die niet is ingeschreven bij een instelling?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij willen een stagiair aannemen die niet ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Kan dat en wat moeten we dan betalen?


  Hoe komen we aan een goede stagiair?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 11-08-2020

  Voor onze organisatie zoeken we goede stagiairs. Waar kunnen we die vinden? We willen graag bijdragen aan het leerproces van een student of een leerling, maar we vinden het zonde van de tijd om te investeren in een ongemotiveerde stagiair. Hoe herkennen we een ongemotiveerde stagiair? 


  Stages en leerbanen in uw organisatie goed regelen

  Tool Stagiairs Publicatiedatum: 25-08-2020

  Besluit uw organisatie om een stagiair binnen te halen, zorg er dan voor dat u de volgende stappen doorloopt.


  Waar moet u op letten als uw organisatie met stagiairs werkt?

  Verdiepingsartikel Stagiairs Publicatiedatum: 03-08-2020

  Binnen veel ondernemingen is het gebruikelijk dat een scholier of student een tijdje stage komt lopen. Vaak vindt een stage plaats in het kader van de opleiding van de scholier of student. Zoals een student rechten die een periode van 2 maanden stage loopt op een advocatenkantoor. Waar moet u opletten als u binnen uw organisatie een stagiair inzet? Wat zijn de risico’s, aandachtspunten en rechten en plichten?


 • 3
  Een overeenkomst sluiten

  Aan de slag met de stagiair

  Infographic Stagiairs Publicatiedatum: 09-01-2020

  Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.


  Stageovereenkomst

  Tool Stagiairs Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met dit voorbeeld van een stageovereenkomst kunt u afspraken tussen uw organisatie en een stagiair op papier vastleggen.


  Voorbeeld leer-werkovereenkomst vmbo

  Tool Leerbanen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Sluit een overeenkomst met de leerling en de onderwijsinstelling wanneer u deze onder uw hoede neemt. Bekijk de voorbeeldovereenkomst.


  Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo

  Tool Leerbanen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Met dit model kunt u een praktijkleerovereenkomst sluiten voor mbo-leerlingen die het onderwijsprogramma van de BBL volgen.


  De werkervaringsplek: ‘stage’ of arbeidsovereenkomst?

  Verdiepingsartikel Stagiairs Publicatiedatum: 03-08-2020

  De werkervaringsplek lijkt sterk in opkomst. Onder andere als gevolg van de krappe arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden schieten vacatures voor werkervaringsplekken als paddenstoelen uit de grond. Als uw organisatie een steentje wil bijdragen aan de ­banenjacht van iemand die ongewild thuiszit, lijkt het inschakelen van zo’n goedkope kracht misschien een win-winsituatie. Vergis u echter niet! Een werkervaringsplek brengt wel degelijk juridische risico’s met zich mee.


  Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij zijn deze maand gestart met een stagiair. In zijn contract staat geen geheimhoudingsbeding. Is zo’n bepaling wel toegestaan bij een stagiair?


 • 4
  De beloning van stagiairs regelen

  De verwerking van stagiairs in uw onderneming voor de loonheffingen

  Verdiepingsartikel Stagiairs Publicatiedatum: 12-08-2020

  Aangezien binnenkort de scholen weer van start gaan, kan het ook zijn dat er dan weer leerlingen of studenten bij uw organisatie komen meedraaien. Voor sommige opleidingen is het in de praktijk werken immers een verplicht onderdeel. Als uw onderneming zulke stageplekken verschaft, krijgt u met specifieke (fiscale) aandachtspunten te maken!


  Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

  Nieuws Stagiairs Publicatiedatum: 13-08-2020

  De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn in 2019 niet verder gestegen. Dit was de jaren daarvoor wel het geval.


  Minder loonheffingen door de studenten- en scholierenregeling

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 15-06-2020

  Het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ krijgt u waarschijnlijk vaak alleen na de eindexamens of in de zomerperiode weer eens onder ogen. Dat is niet zo regelmatig dat u alle bijzonderheden over deze speciale regeling voor scholieren en studenten helder op uw netvlies heeft. Wanneer kunt u dit formulier ook alweer gebruiken en wat betekent dit voor de verloning?


  Moeten we loonbelasting afdragen voor stagiairs uit het buitenland?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 27-08-2020

  Volgende maand beginnen in onze organisatie een paar stagiairs uit het andere EU-landen. Welke extra aandachtspunten gelden er voor de loonheffingen als we een stagiair uit het buitenland in onze organisatie laten meedraaien?


 • 5
  Scholingsubsidies voor stagiairs claimen

  Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 01-09-2020

  Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op letten? Zijn er bepaalde subsidieregelingen waar wij gebruik van kunnen maken?


  Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 27-07-2020

  Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er geen voordeel wordt misgelopen.


  Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 28-07-2020

  Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. En als uw organisatie (noodgedwongen) gebruikmaakt van de tweede ronde NOW, bent u zelfs verplicht om het scholen van personeel te stimuleren. Maar hoe laat u werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken?


  Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie

  Tool Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 25-08-2020

  Zorg dat u klaar bent voor het volgende aanvraagtijdvak van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).


  Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

  Tool Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 01-09-2020

  Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.


 • 6
  Afspraken maken over stagewerk

  Voor stagiair gelden dezelfde arboregels als voor werknemer

  Nieuws Arbowet Publicatiedatum: 25-08-2020

  Ook al ontvangt een stagiair geen loon en heeft hij geen arbeidsovereenkomst, toch moet hij op het gebied van arbo behandeld worden alsof het een eigen werknemer is. De Arbowet maakt geen onderscheid tussen werknemers en stagiairs. Omdat stagiairs een bijzondere groep vormen met weinig ervaring, lopen ze vaak juist extra risico's: een extra aandachtspunt.


  Arboregels voor flexibele werknemers

  E-learning Arbowet Publicatiedatum: 18-07-2017

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen.


  Stagiair mag niet zomaar zieke werknemer vervangen

  Nieuws Stagiairs Publicatiedatum: 06-02-2020

  Als een werkgever een stagiair aan de slag laat gaan bij zijn organisatie, kan er onbedoeld sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarbij is doorslaggevend of de stagiair werkzaamheden uitvoert in zijn eigen belang of in het belang van de organisatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.


  Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

  Nieuws Leerbanen Publicatiedatum: 10-01-2014

  Als u een erkend leerbedrijf bent, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkvorming. De praktijkbegeleiders moeten vakkennis hebben en over didactische vaardigheden beschikken. Om leerlingen professioneel te begeleiden, kan de praktijkbegeleider zelf ook een training of opleiding volgen.


  Mag een stagiair 'ontslagen' worden?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 18-08-2020

  Wij hebben binnen onze organisatie een stagiair aangenomen. Helaas voldoet hij niet aan de verwachtingen. Hij is ongemotiveerd en komt vaak te laat. Kunnen wij de stage tussentijds beëindigen?


  WISH-methode maakt stage effectiever

  Nieuws Stagiairs Publicatiedatum: 23-04-2015

  Hoewel u stagiairs en leer-werkstudenten natuurlijk bij hun leerproces begeleidt, verwacht u ook eigen initiatief van hen. Met de WISH-methode, die sinds dit jaar is opgenomen in het lesmateriaal voor de beroepspraktijkvorming van een aantal mbo-opleidingen, leren studenten hun leeractiviteiten zelf te sturen.


  Hoe zorgt u voor binding van stagiairs aan uw organisatie?

  Verdiepingsartikel Stagiairs Publicatiedatum: 04-08-2020

  De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzende beroepsbevolking maken het steeds lastiger om jong talent te boeien en binden. De kosten van werving en selectie lopen daarom vaak snel op, terwijl u maar moet afwachten hoe lang iemand blijft werken in uw organisatie. Stages zijn het perfecte alternatief om nieuw talent duurzaam, effectief en goedkoop te werven en te behouden. Maar hoe pakt u dit aan?


 • 7
  Na afloop van de stage

  Aanbevelingsbrief werknemer of stagiair

  Tool Persoonlijke vaardigheden Publicatiedatum: 21-10-2019

  Het kan voorkomen dat uw werknemer of stagiair u vraagt om een aanbevelingsbrief. Vindt u dit lastig? Deze tool helpt u hierbij.


  Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

  Vraag & Antwoord Stagiairs Publicatiedatum: 11-08-2020

  Wij hebben een stagiair waar we heel blij mee zijn. We willen hem graag aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we nog ergens rekening mee houden?